• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

De SdBB werkt in het kader van Landschappen van Allure hard aan projecten die het Groene Woud mooier moeten maken. De kennis die we daar inbrengen en de ervaring die wij daarbij opdoen zijn uiteraard ook voor de rest van Brabant beschikbaar.

 

Heeft u vragen over Landschappen van Allure, dan kunt u contact opnemen met 

Pedro Schamp (+31 6 575 79 908) of Erik van den Oord (+31 145 70 370)

 

De projecten zijn samen te vatten in drie onderdelen:

 

pijl1. Behoud en verplaatsing van schuren en andere bijgebouwen

Reanimatie van verloren erfgoed
Stichting de Brabantse Boerderij zet zich in voor het behoud van ruraal erfgoed. Zij bemiddelt tussen eigenaren van een bedreigde schuur en nieuwe eigenaren die deze gebouwen een nieuwe functie en plek willen geven. Omdat de schuren vroeger demontabel werden opgebouwd, is verplaatsen van het erfgoed mogelijk. Stichting de Brabantse Boerderij heeft een tijdelijke opslagruimte, zodat koop en verkoop niet samen hoeven te vallen. Door de inzet van Stichting de Brabantse Boerderij wordt erfgoed dat verloren dreigt te gaan, net op tijd gereanimeerd.

 

Het Groene Woud
Voor het verplaatsen van bijgebouwen (Vlaamse schuren) in Het Groene Woud(gebied tussen de stedendriehoek Eindhoven, Den Bosch en Tilburg) is het innovatieve project Reanimatie van verloren erfgoed in het leven geroepen. In dat kader verplaatst en restaureert Stichting de Brabantse Boerderij bijgebouwen, waarvan er 15 in aanmerking komen voor subsidie. De subsidie bestaat uit ondersteuning door Stichting de Brabantse Boerderij. Denk daarbij onder andere aan de bemiddeling, bouwhistorisch en dendrochronologisch onderzoek, inmeten van de schuur en nummeren van onderdelen, begeleiding van demontage, verplaatsing, herbouw en restauratie. Deze ondersteuning heeft een waarde van ongeveer € 15.000.

 

Meerwaarde voor kopers
Het plaatsen van een Vlaamse schuur of een ander bijgebouw dat van cultuurhistorische waarde is heeft zo zijn voordelen. Het feit dat u beschikt over een authentieke Brabantse schuur heeft aantrekkingskracht voor uw pand en een waarde-verhogend effect. Daarnaast is er planologisch meer mogelijk. U mag een groter bijgebouw plaatsen dan wanneer u een nieuw bijgebouw realiseert en er zijn verruimde mogelijkheden voor activiteiten. Heeft u plannen voor een bed and breakfast, een spa boerderij of een andere inkomstenbron die u uit uw bijgebouw wilt halen? Neem dan contact op met Stichting de Brabantse Boerderij.

 

Noord-Brabant
Ook als u buiten Het Groene Woud gevestigd bent, zet Stichting de Brabantse Boerderij zich graag voor u in. Door de opgedane ervaring, kennis en de verplaatsingssystematiek die Stichting de Brabantse Boerderij heeft opgezet, en omdat de Stichting geen winstoogmerk heeft, kan de Stichting tegen de laagst mogelijke kosten verplaatsingen realiseren.

 

Contact

- Bent u eigenaar van een Vlaamse schuur of een ander waardevol bijgebouw?
- Bent u geïnteresseerd in het herplaatsen van een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw?
- Wilt u gebruik maken van verruimde mogelijkheden en nieuwe economische dragers?

 

Neem dan contact op met de projectleiders van Stichting de Brabantse Boerderij.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door logo prov nb

 

pijl2. Activiteiten op en rond het boerenerf

 

De SdBB vindt dat het boerenerf mede het beeld van de boerderij bepaalt. Dus de inrichting van het erf, de overgang naar het omringende landschap en de activiteiten die daar plaatsvinden verdienen veel aandacht. In dat kader is op initiatief van de SdBB het boek Traditionele Boerenerven (auteur George Dirven) uitgegeven. Daarin wordt uitgebreid beschreven hoe het erf er vroeger uitzag en welke activiteiten er een plaats vonden. 

 

Binnen Landschappen van Allure worden veel activiteiten georganiseerd om het erf weer in de schijnwerpers te zetten.

 

Er zijn op diverse plaatsen opnieuw hoogstamfruitbomen geplant. Voor het onderhoud van fruitbomen en kleinfruit worden regelmatig snoeicursussen gegeven. Aan het einde van de zomer organiseert de SdBB in samenwerking met andere organisaties een aantal SAPDAGEN om de fruitopbrengst te laten persen tot heerlijk sap. Door de nabehandeling en de speciale verpakking is het sap lang houdbaar. De meeste deelnemers gebieten tot ver in het voorjaar van natuurlijk sap.

 

Het project met de vlechtheggen heeft veel reacties van grondeigenaren opgeleverd toen wij een paar jaar geleden samen met het Roois Landschap een oproep deden. Er zijn toen een aantal cursussen gegeven en daarna honderderden meters hagen geplant. De hagen moeten eerst doorgroeien en binnen enkele jaren komt het echte vlechten aan de beurt.

 

Als aannemer zijn wij momenteel bezig met de realisatie van het Erven en Waterputten project in Liempde en omgeving.

De grootste opdrachtgever is SPPiLL uit Liempde. Wij gaan op geschikte locaties erven opnieuw inrichten. De lay-out en beplanting zal een ouderwets erf zoveel mogelijk benaderen.

Verder worden er een tiental waterputten (terug)gebouwd bij cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. De bomen voor de putmikken zijn "groen" uit het bos gekomen en door vrijwilligers geschild. Er is gezocht naar een ambachtelijk werkende smid die in opdracht het nodige ijzerwerk gemaakt heeft. Recent zijn de eerste putten opgemetseld met speciale taps toelopende putstenen.

 

pijl3. Advies en ondersteuning aan derden

De SdBB beschikt binnen de organisatie over de nodige "know-how" en ervaring op het gebied van boerderijen, restauratie, (re)constructie. Wij zijn momenteel adviseur, onderaannemer en hoofduitvoerder van diverse projecten.

 

Deze kennis wordt uitgedragen door cursussen die worden georganiseerd voor doelgroepen zoals architecten, (monumenten)amtenaren, leden van monumentencommissies, aannemers, bouwkundigen, particulieren. De cursussen gaan over algemene regionale boerderijkennis (avond), verdieping (meerdere avonden), gepland onderhoud (meerdere avonden) of over een specifiek onderwerp (avond).

 

We zijn mede-aannemer bij de herplant van Vlechtheggen en reanimatie van het Vlechtheggenambacht. daarvoor is op initiatief van de SdBB en aparte stichting opgericht die de kennis over het ambacht vastlegt en de gebruikte gereedschappen opnieuw gaat laten maken. De inventarisatie van wederopbouwboerderijen in het gebied de Scheeken heeft de SdBB als opdrachtgever door derden uit laten voeren. Op verschillende plaatsen in het Groene Woud worden nieuwe "oude" erven bij historisch waardevolle boerderijen gerealiseerd. In het zelfde gebied worden waterputten teruggebouwd. Veelal wordt gewerkt met een (groot) aantal vrijwilligers en zo nodig worden architecten en aannemers ingeschakeld.

 

Deze kennis wordt dus breed ingezet bij diverse projecten binnen het Landschap van Allure waarbij SdBB betrokken is. Uiteraard blijft die kennis niet alleen beperkt tot Landschappen van Allure en Het Groene Woud. Wij kunnen in de hele provincie overheden en particulieren etc. helpen met onze kennis.

 

Resultaten 

pijlWat zijn de resultaten van de SdBB-Landschap van Allure projecten

Hier komen binnenkort resultaten en foto's van de diverse projecten

Dufhuys2

           VERPLAATSING

         WAARDEVOLLE SCHUREN

LANDSCHAPPEN van ALLURE

Stichting de Brabantse Boerderij is partner in dit project

Lees meer...

 

logoPBC  provincie nieuw  HGW Label Logo nieuw  SPPiLL Logo 3