• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

ANBI_Cultureel
De Stichting De Brabantse Boerderij wordt door de Belastingdienst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling aangemerkt. Daardoor zijn er fiscale voordelen mogelijk als U schenkingen of donaties doet aan de SdBB. Hieronder leest u daar meer over.


Wat is een Culturele ANBI?

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.


Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschaps-belasting.

(bron: BELASTINGDIENST)

 

ANBI gegevens:

naam

Stichting de Brabantse Boerderij, Voor boerderij, erf, land en erfgoed .ook Stichting de Brabantse Boerderij

RSIN

820998795

contact

zie adresgegevens van secretariaat, elders op website

doelstelling

 De Stichting heeft ten doel de kwaliteiten van de historische boerderij in Noord – Brabant, waaronder in de statuten worden verstaan de historische boerderij, de agrarische en andere cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen, het boerenerf en het agrarisch cultuurlandschap, te bevorderen door na te streven dat de historische boerderij voor het nageslacht wordt bewaard en op de juiste wijze in stand wordt gehouden, dat voor de historische boerderij een verbeterd gebruik mogelijk wordt en dat nieuwe ontwikkelingen, waar mogelijk, worden beïnvloed.

beleidsplan/ activiteiten

 1. Het bevorderen van mogelijkheden voor eigenaren van boerderijen met betrekking tot de instandhouding en een verbeterd gebruik van de boerderij;

 2. Het bevorderen van de bewustwording van boerderijeigenaren en andere betrokkenen ten aanzien van de authentieke waarde van de boerderij;

 3. Het geven van voorlichting aan en het organiseren van studie- en voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van behoud van boerderijen voor architecten, ambtenaren en bestuurders;

 4. Het adviseren van boerderijeigenaren en lokale overheden met betrekking tot de instandhouding van de boerderij in brede zin;

 5. Het uitbrengen van een Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Stichting;

 6. Het uitbrengen casu quo doen uitbrengen van publicaties op het gebied van behoud van boerderijen;

 7. Het organiseren van een jaarlijkse Vriendendag en mogelijk van andere activiteiten voor Vrienden van de Stichting;

 8. Het ondersteunen en/of coördineren van lokale- en bovenlokale activiteiten rondom de historische boerderij;

 9. Het bevorderen van een goede coördinatie op cultuurhistorisch gebied tussen lokale overheden, agrarische – cultuurhistorische - en toeristisch - recreatieve belangenorganisaties.

 10. Het bevorderen van samenwerking met betrokken partijen, het overleg met deze partijen structureren en daardoor de kansen die deze partijen voor boerderijen kunnen bieden, optimaal proberen te benutten;

 11. Het beïnvloeden van en het adviseren ten aanzien van beleidsontwikkeling en implementatie van provinciale – en gemeentelijke overheden;

 12. Het mede ontwikkelen casu quo doen ontwikkelen van verantwoorde vormen van bouw casu quo verbouw van agrarische objecten mede in relatie tot het landschap en met behoud van de mogelijkheid tot bedrijfstechnische ontwikkelingen;

 13. zie elders op de website

bestuurders

 zie "over de SdBB", elders op website

beloningsbeleid

bestuursleden werken als vrijwilliger voor de Stichting en hebben alleen recht op vergoeding van gemaakte kosten.

financieel verslag

 jaarverslag 2016

#08-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: © 2024 Loos Projectmanagement