• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

Links Vlechtheggen

NK Maasheggenvlechten is een jaarlijks evenement op de 2e zondag van maart, voor heggenvlechters die strijden om de Gouden Hiep.

www.maasheggen.nl

Stichting Het Roois Landschap zet zich in voor behoud en herstel van een rijk geschakeerd cultuur- en natuurlandschap in het buitengebied van Sint-Oedenrode. Ook gaat de Stichting concreet in het landschap aan de slag, waarbij onze natuurwerkgroep een actieve rol speelt bij het aanleggen en in stand houden van landschapselementen.

www.rooislandschap.nl

Brabants Landschap sinds 1932 beschermt Brabants Landschap de Brabantse natuur. Dat doen ze zelf, door het aankopen en beheren van gebieden, maar ook door anderen te ondersteunen met advies over landschapsbeheer en soortbescherming. Ook zijn ze continu in overleg met anderen om de provincie mooi te houden en – als het even kan – nog mooier te maken.

www.brabantslandschap.nl

Stichting Het Limburgs Landschap 

www.limburgs-landschap.nl

 

Monumentenwacht Noord-Brabant (o.a. advies en onderhoud)
www.mwnb.nl/

 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) (voorheen Monumentenzorg, diverse publicaties en SHBO archief)
www.cultureelerfgoed.nl

 

Agri-Wiki (landelijke site met kennis over historische boerderijen en erven, op de manier van Wikipedia)
www.agriwiki.nl

 

Agrarisch Erfgoed Nederland (landelijke samenwerking regionale boerderijenstichtingen; info boerderijen; Nieuwsbrief en AgriWiKi - kennisbank in ontwikkeling)
www.agrarischerfgoednederland.nl

 

Monumentenfederatie Noord-Brabant (samenwerking diverse monumenteninstellingen in Brabant)
www.erfgoedpleinbrabant.nl

 

Ons Erfgoed (oa het Startpakket Ruraal Erfgoed onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij)
www.onserfgoed.nl

 

Boerenbondsmuseum (levend museum, waar u een indruk krijgt van het leven in een agrarisch dorp rond 1900; oa een mooie gerestaureerde boerderij met erf en bijgebouwen).

www.boerenbondsmuseum.nl

 

Meijerijsche museumboerderij in Heeswijk-Dinther. "Levensechte" museumboerderij (18e eeuws hallehuis, oorspronkelijk hoekgevel) op de schrale zandgrond van de Meierij van Den Bosch. Collectie en inrichting uit de periode 1900-1930.
www.museumboerderij.nl

 

Kennisbank herbestemming (naast algemene dossiers over herbestemming en projecten ook agrarisch erfgoed, met voorbeelden)
www.kennisbankherbestemming.nu

 

Kartuizerklooster (over de boerderijen van deze kloosterorde o.a. Groot-Duijfhuijs in Kasteren en Witven in Esch)
www.kartuizerklooster.nl

 

DeErfgoedstem (landelijke Nieuwsbrief over monumenten, cultuur en archeologie, oa over boerderijen; wekelijks)
www.erfgoedstem.nl

 

Boerderijboekwinkel (on-line boekverkoop van publicaties over landelijke bouwkunst en historische boerderijen. Ook publicaties  van voorheen de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO)).
www.boerderijboekwinkel.nl

 

Boerderij en Landschap (richt zich op behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed in Nederland. Initiatief van BOEI ism Nationaal Groenfonds en Nationaal Restauratiefonds).

www.boei.nl

Website: © 2024 Loos Projectmanagement