• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

SdBB-erfgoedprojecten (Liempde/ Het Groene Woud)

  

SdBB heeft per 1 juni 2014 een samenwerkingscontract getekend met SPPILL uit Liempde. De SdBB fungeert als opdrachtnemer voor het realiseren van een aantal landschappelijke erfgoedproducten. Het is een omvangrijk project. In totaal gaat het om 13 putten, 4 erven, een boekpublicatie, adviezen en twee bakhuizen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van ruim € 116.000. Het gaat om de volgende deel-projecten.


 

Waterputten
In totaal worden 13 authentieke waterputten teruggebracht in Het Groene Woud. Vanuit SPPiLL en anderen is hiervoor een bedrag van ruim € 41.000 beschikbaar. Inmiddels is een plan van aanpak gemaakt dat ook door SPPiLL is goedgekeurd. Het e.e.a. gebaseerd op realisatie door SPPiLL-vrijwilligers. SPPiLL levert de betreffende locaties op basis vaneen puttenprotocol. Toon Ondersteijn gaat namens SdBB het e.e.a. coördineren. Eefke Dings uit Galder heeft als smid van SdBB opdracht gekregen om de smeedijzeren onderdelen te maken. Andere onderdelen van de putstelling en bijna 7000 putstenen liggen in de opslag in Liempde. Vanuit het SdBB zijn Harrie Boot en Pieter Jacobs betrokken bij het project.

 

Publicatie waterputten en bakhuizen
Gijs van Aarle en Elke de Rooij schrijven een boek (verschijnt waarschijnlijk eind 2015) over waterputten en bakhuizen in de gemeenten die actief zijn binnen het Landschap-van-Allure-project “Kloppend Hart” (Best, Sint-Oedenrode en Boxtel). Voor deze publicatie is budget beschikbaar, bijeengebracht via bijdragen van SPPiLL en subsidiënten. Behalve reeds verzamelde gegevens worden ook gegevens verwerkt die zijn verkregen bij de inventarisatie voor het project “Reanimatie Verloren Erfgoed” (uitgevoerd door Pedro Schamp, SdBB-adviseur ). De praktijkervaring, die opgedaan wordt bij de bouw van de 13 nieuwe putten (zie hiervoor), wordt een onderdeel van deze publicatie.

 

Bakhuizen
Er worden twee functionerende bakhuizen teruggebracht in Het Groene Woud. Vanuit SPPiLL en andere organisaties is hiervoor een bedrag van ruim € 28.000 beschikbaar gesteld. Het plan van aanpak is klaar en door SPPiLL goedgekeurd. SPPiLL zoekt de betreffende locaties op basis van het bakhuizenprotocol. De realisatie van de bakhuizen wordt door vrijwilligers van SPPiLL verzorgd. Inzet van een aannemer & architect is daarbij noodzakelijk. Toon Ondersteijn gaat namens SdBB het e.e.a. coördineren. Vanuit de SdBB zijn Harrie Boot en Pieter Jacobs betrokken bij dit project.

 

Erven
In totaal worden vier authentieke erven gerealiseerd in Het Groene Woud. Vanuit SPPiLL en andere organisaties is hiervoor een bedrag van ruim € 38.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is een plan van aanpak gemaakt dat door SPPiLL is goedgekeurd. De betreffende locaties levert SPPiLL aan op basis van een ervenprotocol. De aanleg van de erven wordt uitgevoerd door vrijwilligers van SPPiLL. Een landschapsarchitect zorgt voor de ontwerpen en aanwijzingen. Toon Ondersteijn gaat namens SdBB het deze werken coördineren. Bij dit projectonderdeel zijn Harrie Boot en Pieter Jacobs namens de SdBB betrokken.

 

Adviezen
SPPiLL heeft verschillende projecten waarvoor SdBB-advies nodig is (bijv. puttenprotocol, bouw schutskooi, herstel langgevelboerderij Barrierweg 4 etc.). De adviezen worden uitgebracht door de de SdBB-werkgroep “Advies”.

Website: © 2024 Loos Projectmanagement