• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

De Stichting de Brabantse Boerderij zet zich in voor het behoud van ruraal erfgoed. Dat beperkt zich niet alleen tot het behoud van het hoofdgebouw van de boerderij, maar het gaat ook om het behoud van schuren en andere bijgebouwen. Wij spannen ons in om waardevolle schuren en andere bijgebouwen te behouden door deze ter plaatse te restaureren. Als een schuur of een ander bijgebouw bij het uitblijven van actie simpelweg zou verdwijnen, bijvoorbeeld om plaats te maken voor nieuwbouw of door nalatig onderhoud wil de SdBB het gebouw proberen te behouden door middel van verplaatsing. Indien nodig zal meegezocht worden naar een nieuwe functie.


In het kader van het innovatieve project Landschappen van Allure hebben 15 bedreigde cultuurhistorische agrarische bijgebouwen een nieuwe plek, eigenaar en functie verkregen. Stichting de Brabantse Boerderij vormde de bevlogen verbinding tussen de oude en nieuwe eigenaars. Met het project is een verplaatsingssystematiek ontwikkeld die blijvend ingezet wordt.


In onderstaande film, een weergave van het project en een mooi voorbeeld van een geslaagde verplaatsing:


Wij doen onze uiterste best om de aanbieders en de vragers bij elkaar te brengen. We leveren ook de know-how en de begeleiding die nodig is voor de verplaatsing (opmeten, tekeningen, demontage en opbouw). De opdrachtgever(s) besteden de werkzaamheden vaak gedeeltelijk uit aan een aannemer en doen ook veel zelf. Als we niet meteen een nieuwe standplaats hebben gevonden slaan we de gebinten en bruikbare materialen op.


In juli 2015 heeft de SdBB een FOLDER uitgegeven waarin de verplaatsing in 10 stappen wordt uitgelegd. Download FOLDER

Voor inlichtingen over beschikbare objecten of aanbiedingen van objecten kunt u contact opnemen met Pedro Schamp.

Website: © 2024 Loos Projectmanagement